SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất trên cơ sở dữ liệu địa chính, công nghệ GIS và ảnh viễn thám

30/01/2015

Bài học từ ngôi trường Chân Đất

12/01/2015

Sinh viên thiết kế ăngten tự động

18/09/2013

Phát minh hợp kim siêu đàn hồi mới

28/07/2011

Nghiên cứu điều kiện đất đai cho gây trồng thông mã vĩ vùng Đông Bắc bộ

02/12/2009

HYDROPONICS – Giải pháp cho Nông nghiệp đô thị

30/11/2009

Các đơn vị đất đai, kiểu thích hợp đất đai tỉnh Hà Nam và đề xuất sử dụng đất

17/12/2008

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai

21/08/2008