SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đắk Lắk: Ứng dụng biện pháp diệt trừ các loài dịch hại cho cây cà phê và hạn chế ô nhiễm môi trường

24/05/2010

Biến động về ve (họ ixodidae) ký sinh trên bò ở tỉnh Đắk Lắk và kết quả thí nghiệm sử dụng dịch chiết cây cúc quỳ (Tithomia diversilfolia hemsl) để diệt ve boophilus microplus

04/01/2008