SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

UNESCO phát động Chương trình Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa

16/07/2020

Phân tích công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương sau thu hoạch bằng biểu đồ sáng chế.

05/07/2018

Khai thác năng lượng đại dương

10/08/2015

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp khai thác đến chất lượng cá ngừ đại dương ở Việt Nam

07/08/2015

Những hồ bơi mơ ước

10/06/2015

Thám hiểm đại dương bằng sóng âm

30/08/2013

Không biết lặn vẫn có thể thám hiểm đại dương

12/05/2011

Khai thác đất hiếm dưới biển bằng robot

18/01/2011

Việt Nam - Hoa Kỳ: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

09/12/2010

10 nguồn năng lượng có thể thay thế dầu mỏ

29/09/2010