SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thi ứng dụng AI phát hiện điểm bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực người Việt

08/04/2021

Du lịch đường sông sẽ là đặc trưng của TP. HCM

12/10/2015

Tính toán các đặc trưng mưa trên địa bàn TP.HCM phục vụ công tác chống ngập

02/03/2011

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác SO4 (-2)/ Al2O3 –ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình

13/01/2009

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố thiết kế tới đặc trưng truyền nhiệt của quần áo ấm

31/12/2008