SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống hoa hiên thu thập ở Việt Nam

29/02/2016

Đặc điểm mô bệnh học ung thư miệng điều trị tại bệnh viện K, Tai mũi họng và Răng hàm mặt Trung ương

18/07/2014

Một số đặc điểm hóa lý của đất trồng cây mãng cầu núi Bà Đen, Tây Ninh

23/11/2013

Một số đặc điểm sinh lý, sinh thái loài mây nếp (Calamus tetradactylus hance)

12/01/2009

Nghiên cứu đặc điểm lâm học rừng sản xuất là rừng gỗ nghèo, lá rộng thường xanh và nửa rụng lá ở các vùng sinh thái khác nhau

28/11/2008

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và tổn thương giải phẫu bệnh ung thư 1/3 dưới dạ dày có hẹp môn vị

27/11/2008

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên vối thuốc (schima wallichii choisy) tại vùng Tây Bắc Việt Nam

25/11/2008

Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm

24/11/2008

Nghiên cứu xu thế mắc và một số đặc điểm dịch tễ học của trẻ tự kỷ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2000 đến 2007

10/11/2008

Đặc điểm hình ảnh X-quang phổi ở bệnh nhân lao phổi người già

05/09/2008