SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chủ động sản xuất kháng thể IgY ngừa bệnh tay chân miệng

14/02/2019

Phòng chống cúm gia cầm

21/02/2020

Sản xuất hạt nano chitosan làm tá chất cho vaccine cúm A/H5N1

14/09/2019

ARGOnet: phương pháp dự báo dịch cúm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

16/01/2019

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP. HCM: chế tạo hạt nano chitosan, đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn và sản xuất viên nhiên liệu làm chất đốt.

05/07/2012

Tìm thấy kháng thể chống lại 30 chủng cúm

19/08/2011

Thấy siêu kháng thể chống lại chủng virus cúm A

04/08/2011

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh sản xuất thành công vắcxin cúm A/H1N1

12/11/2009

Trung Quốc bào chế thành công thuốc chống cúm A/H1N1

11/08/2009