SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

4 bằng sáng chế của Việt Nam được bảo hộ độc quyền tại Hoa Kỳ

26/04/2021

Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

24/03/2021

Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ phi dự án “Hỗ trợ thực thi Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”

08/03/2021

Số HTX ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 7 lần sau 5 năm

24/12/2020

Dùng drone canh tác nông nghiệp công nghệ cao

02/12/2020

Phát triển "nông trại thẳng đứng"

03/10/2020

Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

15/07/2020

Bảo vệ cây trồng với dung dịch Anolyte

05/06/2020

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn TP.HCM

10/03/2020

SaVipharm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao

14/01/2020