SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiệm thu nhiệm vụ chiết xuất cao định chuẩn từ củ ngải bún điều trị bệnh viêm loét dạ dày

05/05/2021

TP.HCM đặt hàng tìm vật liệu, công nghệ và mô hình kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp

29/04/2021

Tiệt trùng thực phẩm đóng gói bằng nhiệt độ cao và áp suất cao

22/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Tầm soát nhiễm khuẩn cực nhanh bằng phương pháp đo Adenosine triphosphate

16/04/2021

Nuôi lươn không bùn bằng hệ thống tuần hoàn

16/04/2021

Tách tạp chất ngay từ đầu quy trình sản xuất để tăng giá trị gia vị xuất khẩu

08/04/2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đặt hàng 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

05/04/2021

Hình thành tổ chức trung gian đầu tiên thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

31/03/2021

Chiết xuất tinh dầu bằng thiết bị chưng cất đa nguyên liệu ngay tại nhà

26/03/2021