SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hiệu quả chuyển đổi huyết thanh HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA của sirô “Huỳnh Kỳ - Diệp Hạ Châu” và sirô “Diệp Hạ Châu” trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính

09/01/2008