SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đưa vào sử dụng máy chụp cắt lớp hiện đại nhất ĐBSCL

07/02/2020

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán ứng dụng trong công nghiệp dầu khí ở Việt Nam

21/06/2017

Sử dụng máy quét để khám nghiệm tử thi

30/11/2011

Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá tổn thương của dị dạng động – tĩnh mạch não

12/01/2009

Đánh giá khả năng phục hồi vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng xoa bóp vận động hỗ trợ điện châm dựa vào kích thước tổn thương trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính

02/01/2008