SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu chọn tạo giống khổ qua lai F1 (Momordica charantia) cho vùng Đông Nam Bộ

20/02/2019

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Nưa

06/12/2018

Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn khổ qua phục vụ tạo dòng tự phối

30/10/2018

Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan Ngọc điểm in vitro

24/10/2018

Sự thay đổi màu sắc của cá chép Nhật kiểu hình Taiso sanshoku ở giai đoạn xuất hiện màu đến sáu tháng tuổi

18/09/2018

Nghiên cứu về nguồn vật liệu và chọn tạo dòng dưa lưới phù hợp với khu vực phía Nam

12/09/2018

Hoàn tất giải mã trình tự bộ gen của lúa mì

18/08/2018

Nghiên cứu chọn lọc một số dòng lan Dendrobium mini mới.

25/08/2018

Tạo vật liệu khởi đầu giống ổi bằng phương pháp lai hữu tính

21/08/2018

Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua bi năng suất cao và chất lượng tốt phù hợp với khu vực Đông Nam Bộ.

10/08/2018