SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát hiện loại hormone giúp ngăn sự mất nước ở cây

15/05/2018

Đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện nhân tạo của một số dòng/giống lạc làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống

06/03/2018

Giấm: Phương pháp đơn giản và rẻ tiền giúp thực vật chống hạn hán

15/11/2017

Việt Nam làm chủ công nghệ chuyển gien đối với ngô

26/04/2014

Đánh giá đặc tính chịu hạn của một số giống lúa địa phương Việt Nam

17/12/2008

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lạc tại Thanh Trì, Hà Nội

13/11/2008