SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chiết tách thành công tế bào gốc dây rốn làm mỹ phẩm

07/04/2014

Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoid từ phế thải chè 

15/05/2013

Nghiên cứu công nghệ chiết tách flavonoid từ vỏ quả citrus 

14/05/2013

Cách chiết tách nước lựu dễ dàng và hiệu quả

02/01/2013

Chiết fucoidan từ rong biển

01/11/2012

Hoàn chỉnh kỹ thuật chiết tách ADN từ tế bào ối và ứng dụng trong chẩn đoán trước sinh

15/12/2010

Quercitrin – flavon glycosid chiết tách từ cây Ban tròn (Hyperricum patulum Thunb.ex Murray) có tác dụng bảo vệ gan

20/02/2008

Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ.

04/01/2008