SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Liên kết khai thác nguồn lực thông tin KH&CN tại TP.HCM

11/05/2018

Thương mại điện tử thời sẻ chia

22/04/2015

Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam: Chia sẻ những giá trị công nghệ mới

16/05/2014

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ bơm

15/03/2013

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng viết bài báo gửi các tạp chí quốc tế”

01/03/2013

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)

18/09/2012

Tập huấn Tổ chức và Hoạt động Sàn giao dịch công nghệ - Kinh nghiệm của Sàn Giao dịch Công nghệ Thượng Hải (STTE)

14/05/2012

Chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan trong việc xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm trọng điểm

20/04/2012

Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

25/07/2011

Robot sẽ có mạng Internet riêng

18/02/2011