SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong y tế và một số khuyến nghị

30/11/2020

Thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc thảo dược thân thiện môi trường

05/11/2020

Quy trình tạo chế phẩm sinh học phòng trừ mọt gạo

10/11/2020

Chế phẩm sinh học hỗ trợ điều trị da tổn thương

02/11/2020

Chế phẩm virus diệt trừ sâu hại rau muống

30/04/2020

Sản xuất chế phẩm sinh học từ lá cây thầu dầu và lá cây thuốc cá

20/05/2020

Chế phẩm ecdysteroid kích thích lột xác trên cua

06/05/2020

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học và áp dụng công nghệ xử lý nước thải nhiễm dầu

20/07/2019

Sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Pseudomonas sp.

23/03/2020

Chế tạo vật liệu nano LDH hấp phụ salicylate ứng dụng làm thuốc trừ bệnh sinh học

24/02/2020