SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nâng cao độ ổn định bột đông khô của vi khuẩn lactic và nấm men dùng làm chế phẩm probiotic

07/04/2008

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, đánh giá các đặc tính sinh học, tạo tổ hợp các chủng vi sinh vật hữu ích từ các nguồn khác nhau phục vụ cho việc sản xuất một số chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi.

10/01/2008