SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Potein thực vật: xu thế qua dữ liệu

25/12/2020

Công nghệ xử lý thực phẩm áp suất cao (HPP)

23/07/2020

Máy nghiền và tách hạt Thanh long

22/07/2020

Hệ thống bóc vỏ hạt điều hai đầu thổi

08/06/2020

Giải pháp quan trắc nước thải cho dây chuyền chế biến thực phẩm

15/05/2020

Tiệt trùng thực phẩm bằng công nghệ vi sóng: hiệu quả cao

08/11/2018

Hội thảo giới thiệu “Giải pháp tổng thể trong chế biến và bảo quản nông sản – thực phẩm”

25/11/2019

Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến thực phẩm

19/08/2019

Bế mạc Techmart chuyên ngành Chế biến thực phẩm 2019

11/05/2019

Mời theo dõi các hội thảo giới thiệu công nghệ tại Techmart Chế biến thực phẩm 2019

10/05/2019