SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong y tế và một số khuyến nghị

30/11/2020

Ra mắt nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt Viettel Cyberbot

29/09/2020

Hiệu quả chương trình chăm sóc liên tục trên người bệnh tăng huyết áp

19/09/2020

Đánh giá hiệu quả phiếu chăm sóc cải tiến của điều dưỡng

19/06/2020

Mô hình trồng, chăm sóc vườn chôm chôm

21/05/2020

Ra mắt Bệnh viện Cây ăn quả ở Đồng bằng sông Cửu Long

19/11/2019

Ngành y tế và trí tuệ nhân tạo

12/11/2019

Chế tạo thành công robot vận chuyển trong các khu vực cách ly dịch Covid-19

09/04/2020

Đại học Điện lực chế tạo thử nghiệm máy thở không can thiệp

08/04/2020

Xây dựng công thức gel nhũ tương chứa dầu dừa ứng dụng trong mỹ phẩm

16/10/2019