SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính: nhân 8 trường hợp

30/12/2011

Sử dụng máy quét để khám nghiệm tử thi

30/11/2011

Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá tổn thương của dị dạng động – tĩnh mạch não

12/01/2009

Đánh giá khả năng phục hồi vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng xoa bóp vận động hỗ trợ điện châm dựa vào kích thước tổn thương trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính

02/01/2008