SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lần đầu tiên tổ chức chung kết Robocon tại Cần Thơ

13/05/2015

Khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng, lợi thế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

18/10/2014

Đưa công nghệ sau thu hoạch đến Đồng bằng sông Cửu Long

11/10/2014

Công nghệ nâng chất đặc sản từ gạo

10/10/2014

Khởi công Vườn ươm công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

25/11/2013

“Vườn ươm doanh nghiệp” của Đại học Cần Thơ: Tăng cơ hội cho cả nhà nghiên cứu lẫn doanh nghiệp

26/08/2013

Ứng dụng GIS trong đánh giá tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng lên nông nghiệp và thủy sản thành phố Cần Thơ 

10/07/2013

Lắp đặt hệ thống kiểm tra “sức khỏe” cầu Cần Thơ

01/04/2013

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS theo dõi khô hạn ảnh hưởng đến nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

11/01/2013

Xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển Việt Nam

04/05/2011