SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá một số phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

22/12/2009

Đối chiếu lâm sàng, cận lâm sàng với phẫu thuật trong chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh ngoài gan ở trẻ em

10/03/2009

Mối liên giữa nồng độ HBV – DNA với các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh VGVR B cấp tính

30/11/2008

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật 135 bệnh nhân ung thư đại tràng trái

03/11/2008

Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp từ 1/1/2004 đến 31/12/2006

07/05/2008

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi ở phụ nữ thai nghén tại một số bệnh viện ở Hà Nội

06/05/2008

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng lao phổi mới AFB (+) có HIV (+)

25/03/2008

Mối liên quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang

28/01/2008