SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu tiềm năng năng lượng thủy triều khu vực TP.HCM

22/04/2021

Nghiên cứu khả năng dự trữ carbon của rừng ngập mặn Cần Giờ do biến đổi khí hậu

18/03/2021

Đánh giá ảnh hưởng, tác động qua lại giữa môi trường nước và hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ

16/02/2020

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng ngập mặn ở huyện Cần Giờ TP.HCM

08/05/2019

Sản xuất muối bằng phương pháp trải bạt kết hợp hồ thu nước chạt

20/08/2018

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ

08/09/2015

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 8/2014

20/08/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 4/2014

21/04/2014

Khảo sát khảo cổ học phục vụ quy hoạch, xây dựng và phát triển huyện Cần giờ TP.HCM

18/12/2013

Nghiên cứu cấu trúc rừng và đa dạng thực vật ở vùng cửa sông Đồng Tranh, khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP.HCM

12/08/2012