SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thực trạng nữ quản lý, lãnh đạo và công tác phát triển cán bộ nữ ở TP.HCM

24/07/2020

Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013

30/12/2013

Năm 2012: Gần 600 tổ chức KH&CN chuyển sang cơ chế tự chủ

17/12/2012

Cần có chính sách đặc thù với cán bộ ngành khoa học

07/05/2012

Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục hợp tác về đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ

04/10/2011

Khóa đào tạo cán bộ đầu mối về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

16/09/2011

Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

12/09/2011

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

05/09/2011

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ cho cán bộ của nước CHDCND Lào”

01/07/2011

Tập huấn “Quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ”

20/12/2010