SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Startup Việt sáng tạo công nghệ an toàn cho xe ô tô

24/09/2018

Ứng dụng giao thông thông minh (ITS)

08/07/2015

Quà công nghệ mừng năm mới

24/02/2015

Intel phát triển camera 3D có thể nhận biết cảm xúc

07/09/2013

Thí điểm dùng camera, bảng điện tử để giảm kẹt xe

27/03/2013

Kính 3D theo dõi mắt người đeo

19/02/2013

Camera "đo" mức độ nhiễm phóng xạ

05/04/2012

Máy theo dõi mặt để phát hiện người nói dối

20/09/2011

Camera nội soi dùng một lần bằng hạt muối

29/04/2011

Camera giúp người mù phục hồi khả năng nhìn

14/04/2011