SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

17/05/2021

Nghiên cứu polymer/oligomer trong phát hiện chất gây cháy nổ

19/03/2021

Giải pháp cân định lượng bằng năng lượng vi sóng

24/11/2020

Ứng dụng vi cơ điện tử và vật liệu tiên tiến xây dựng đô thị thông minh

19/11/2020

Xu hướng phát triển biosensor qua dữ liệu

31/10/2020

Đôi nét về nghiên cứu biosensor ở Việt Nam

30/10/2020

Đột phá mới trong công nghệ máy tính lượng tử

16/10/2020

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không dây cho kho lạnh công nghiệp

15/07/2020

Sử dụng kỹ thuật học sâu trên da điện tử để giải mã những chuyển động phức tạp của con người

25/06/2020

Thương mại hóa sáng chế từ đại học

24/04/2020