SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ phân tách rắn-lỏng cải tiến, nâng cao năng suất xử lý nước thải

15/07/2019

Giảm vi sợi nhựa bằng công nghệ nanocoating cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời

20/03/2019

Cải thiện công nghệ xử lý nước Nhà máy Tân Hiệp để giảm thiểu sự hình thành sản phẩm phụ khử trùng.

12/07/2018

Ứng dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước mắm ở quy mô công nghiệp.

14/05/2018

Cải tiến quy trình công nghệ sản xuất Biofil và Hyđan

06/04/2018

12 sản phẩm sáng tạo do Popular Science bình chọn

19/02/2015

Giải pháp thu hồi dầu thải nhẹ, tiết kiệm hàng năm 4,6-8,5 triệu USD

14/12/2013

Hội thảo “Các công cụ cải tiến năng suất chất lượng áp dụng tại Tập đoàn SamSung và Toyota- Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam”

05/08/2013

Nhờ tư vấn để cải tiến công nghệ

15/07/2013

Hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở: các lĩnh vực KH&CN được phân cấp quản lý nhà nước, chương trình hỗ trợ và pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

05/08/2011