SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo xúc tác CuO mang trên nền vật liệu được tổng hợp từ bùn đỏ và tro trấu để xử lý benzene, toluene và xylene trong pha khí

05/02/2020

Chọn "sai" công nghệ, mất 17 triệu đô mỗi năm

25/05/2013

Khai thác nhôm từ Bauxit

22/08/2010

Dùng bùn đỏ 'lọc' khí biogas

31/05/2010

Dùng bùn đỏ "lọc" khí biogas

28/04/2010