SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại TP.HCM

14/12/2019

Mô hình chăn nuôi bò thịt

02/07/2019

Bã sắn ủ chua, nguồn thức ăn bổ sung có giá trị cho bò thịt khi nuôi bằng rơm lúa

13/11/2008

Kết quả nghiên cứu khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi nông hộ ở Bình Định của bò thịt Brahman (nhập từ Cu Ba)

26/05/2008

Thực trạng và một số giải pháp phát triển đàn bò thịt hàng hóa tại 4 huyện vùng cao phía Bắc tỉnh Hà Giang

23/04/2008