SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự trong Bộ Khoa học và Công nghệ

03/05/2012

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

14/09/2011

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

31/08/2011

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ

05/07/2011

Trao một số quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

28/01/2011

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN

05/10/2010