SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giảm lây nhiễm trong bệnh viện khi điều trị suy hô hấp cấp tính do 2019-nCoV

12/02/2020

Bệnh viện đầu tiên hoạt động dựa vào công nghệ thực tế ảo

24/11/2019

Bệnh viện Gia An 115 được xác lập Kỷ lục Việt Nam trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ

09/01/2020

Cập nhật kỹ thuật mới trong phương pháp xạ trị điều trị ung thư

03/12/2019

Giải pháp quan trắc môi trường tự động

17/06/2019

Xử lý chất thải y tế - Lời giải từ công nghệ

02/10/2018

Mời tham gia Techmart chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

08/08/2018

Bệnh viện xanh giảm phát thải hàng trăm tấn CO2 mỗi năm

22/06/2017

Quản lý sử dụng kháng sinh để tăng chất lượng điều trị

08/04/2016

Một tập thể và một cá nhân nhận giải Kovalevskaia 2014

09/03/2015