SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thành lập cơ sở đào tạo vận hành máy bay không người lái đầu tiên ở Việt Nam

23/09/2020

BK TTO: Lời giải cho bài toán chuyển giao công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội

29/05/2020

Bách Khoa Full PACS: Ảnh số DICOM thay phim truyền thống

10/10/2019

Gần 30 báo cáo tham gia hội nghị khoa học trẻ Đại học Bách Khoa TP.HCM

16/03/2017

Đại học Bách Khoa TP.HCM khai mạc hội nghị KH&CN lần thứ 14

29/10/2015

Hợp đồng nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bột huỳnh quang trị giá 6,68 tỷ đồng

19/05/2015

Sử dụng cát biển làm thành phần cốt liệu bê tông

22/12/2014

Tiếng nói tiếng Việt trên thiết bị di động

27/05/2014

Đại học Quốc gia TPHCM: Triển lãm 130 thiết bị, công nghệ mới

19/05/2014

Hội chẩn trực tuyến bằng công nghệ Việt

18/04/2014