SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017

10 loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe có thể bạn chưa biết

07/11/2014

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thống kê để xác định điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp axit béo bằng phản ứng oxi hóa N- Parafine từ dầu mỏ Việt Nam.

15/02/2008

Ức chế ăn mòn hợp kim đồng của amit mạch vòng trên cở sở axit béo tổng hợp C8 ÷C18 từ N – Parafin dầu mỏ Việt Nam và ứng dụng

13/02/2008

Kết tinh phân đoạn axít béo không no nhiều nối đôi từ dầu cá trích và cá basa.

17/01/2008

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT-3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8 ÷ C18

10/01/2008