SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Từ ngày 07 - 11/01/2014 Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Yukiya Amano thăm và làm việc tại Việt Nam

08/01/2014

Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp Tổng giám đốc IAEA

05/10/2011