SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị phân loại rác thải điều khiển từ xa

19/02/2021

Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản

03/11/2020

Sáng tạo và phát triển nhờ hợp tác I-A

08/09/2017

Đăng ký gặp chuyên gia tư vấn trực tiếp tại Techmart chuyên ngành Tháng 9/2017

11/09/2017

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành “Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và xử lý môi trường”

21/08/2017

Bán sách “Việt Nam dưới góc nhìn VNREDSat-1” để ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu

21/05/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 5/2014

10/05/2014

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”

16/08/2013

“Viện sĩ Oparin” đến Trường Sa Lớn

02/05/2013

Công nghệ THỦY NHIỆT

22/07/2012