SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam hợp tác với Cộng hòa El Salvador về KH&CN

22/02/2013

Họp Ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế 2012

27/08/2012

Hội nghị Tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước

09/04/2012

Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012

06/04/2012

Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2013

08/03/2012

Thứ trưởng Trần Việt Thanh thăm và làm việc với Công ty ABI của Nhật Bản

01/09/2011

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN

05/10/2010