SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thứ trưởng Lê Đình Tiến tiếp đoàn Rosatom

15/02/2012

Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên tổng kết đánh giá hoạt động năm 2011 và dự kiến chương trình công tác năm 2012

05/01/2012

Thứ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Tiến tiến Nhật Bản (AIST)

30/11/2011

Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

12/10/2011

Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Ascendas – Protrade (Singapore)

30/09/2011

Thứ trưởng Trần Việt Thanh thăm và làm việc với Công ty ABI của Nhật Bản

01/09/2011

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

31/08/2011

Thứ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp đoàn công tác Quỹ Giáo dục Việt Nam

09/08/2011

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ

05/07/2011

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN

05/10/2010