SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đưa AI thành công nghệ cốt lõi cho sự phát triển

11/03/2021

RMIT và TPHCM hợp tác phát triển thành phố thông minh

25/01/2021

Việt Nam đang là quốc gia tích cực xây dựng thành phố thông minh

25/11/2020

IoT trong giao thông đô thị

20/09/2020

Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về thành phố học tập ở TP.HCM

20/01/2020

Trao giải cho 5 giải pháp ứng dụng GIS xây dựng thành phố thông minh

26/11/2019

Smart City 360 độ: nhiều giải pháp ứng dụng thực tế cho đô thị thông minh

28/07/2018

Nghiên cứu mức độ phát thải PCDD/F từ lò đốt chất thải y tế tại khu vực TP.HCM.

17/07/2018

Khởi nghiệp vì thành phố tôi yêu: mô hình ứng dụng công nghệ tìm chỗ giữ xe đoạt giải cao nhất

03/05/2018

Công nghệ nền tảng 4.0 và các ứng dụng cho thành phố thông minh

08/06/2018