SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiệm thu nhiệm vụ chiết xuất cao định chuẩn từ củ ngải bún điều trị bệnh viêm loét dạ dày

05/05/2021

Giám sát và cảnh báo cháy tự động bằng công nghệ IoT

04/05/2021

TP.HCM đặt hàng tìm vật liệu, công nghệ và mô hình kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp

29/04/2021

Miễn phí gian hàng trưng bày và hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ cho các đơn vị tham gia Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021

22/04/2021

Tiệt trùng thực phẩm đóng gói bằng nhiệt độ cao và áp suất cao

22/04/2021

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Tầm soát nhiễm khuẩn cực nhanh bằng phương pháp đo Adenosine triphosphate

16/04/2021

Nuôi lươn không bùn bằng hệ thống tuần hoàn

16/04/2021

Tách tạp chất ngay từ đầu quy trình sản xuất để tăng giá trị gia vị xuất khẩu

08/04/2021

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đặt hàng 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ

05/04/2021