SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chuyển giao quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật bằng hệ thống Bioreactor

16/04/2021

Chiết xuất tinh dầu bằng thiết bị chưng cất đa nguyên liệu ngay tại nhà

26/03/2021

Quy trình sấy cá tra một nắng bằng máy sấy động trục đứng ITS dùng năng lượng mặt trời

24/03/2021

Chủ đề “Hợp tác công nghệ” kỳ 2: sản xuất sâm Bố chính theo hướng hữu cơ

16/07/2020

Quy trình sản xuất sinh khối cây lan gấm

10/04/2020

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý quy trình sản xuất

07/09/2019

Cải tiến quy trình công nghệ sản xuất Biofil và Hyđan

06/04/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM

02/10/2017

Sáng chế mới của TP. HCM tháng 3/2017

12/04/2017

Sáng chế Việt mới (F7)

24/02/2017