SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Điều khiển chân giả bằng ý thức

12/05/2021

Đánh giá kết quả sớm điều trị vỡ lách chấn thương bằng phương pháp làm tắc mạch

12/05/2021

Nhờ AI và camera, khung xương di động giúp người khuyết tật di chuyển

22/04/2021

Phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella trên thực phẩm bằng kỹ thuật LAMP

22/04/2021

Help 114: báo cứu hộ khẩn cấp tức thời trên smartphone

30/03/2021

Động lực mới từ chuyển đổi số

25/03/2021

Tiếp tục hoàn thiện chính sách khoa học – công nghệ

17/03/2021

Kính áp tròng AR hỗ trợ cải thiện thị lực cho người khiếm thị

10/03/2021

Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashboard

02/03/2021

Phương pháp điều trị lão hóa sớm ở trẻ em

03/02/2021