SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Dendrobium Sonia

22/03/2019

Mô hình nhà lưới trồng rau an toàn.

10/07/2018

Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM khánh thành khu nhà nuôi cấy tế bào thực vật

06/01/2014

Mời tham dự chương trình “Phân tích xu hướng công nghệ” với chuyên đề: "Xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới" tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM

18/04/2012