SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khảo sát ứng dụng khoa học và công nghệ tại Ninh Bình

10/02/2012

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

23/09/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

26/08/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác làm việc với Đại học quốc gia Hà Nội

22/08/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

15/07/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

01/07/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc về tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT)

22/06/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: tiếp tục ưu tiên đầu tư cho khoa học và công nghệ để tạo bước đột phá

21/02/2011

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc và khu CNC TP.Hồ Chí Minh

02/03/2010

Triển khai xây dựng trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội

08/01/2010