SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng tinh dầu và màng bao trong bảo quản thực phẩm

21/12/2020

Công nghệ đục vi lỗ trên màng bao, tăng chất lượng trái cây

09/09/2019

Công nghệ màng bao khí quyển biến đổi trong bảo quản rau củ quả tươi

27/09/2017

Nhà khoa học giúp bảo quản hoa quả tươi đến tám tuần

18/08/2014