SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn I dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc

21/04/2011

Nissan Techno chính thức có giấy phép đầu tư tại khu CNC Hòa Lạc

19/04/2011

Hội thảo về công tác chuẩn bị triển khai quy hoạch xây dựng trường Đại học KH&CN Hà Nội tại Khu Công nghệ Cao Hoà Lạc

22/02/2010

Đoàn khảo sát của Tổ chức JICA, Nhật Bản làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

04/11/2009