SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hàm lượng saponin trong mướp đắng (khổ qua)

17/08/2020

Nghiên cứu chọn tạo giống khổ qua lai F1 (Momordica charantia) cho vùng Đông Nam Bộ

20/02/2019

Mô hình trồng rau an toàn

16/01/2019

Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn khổ qua phục vụ tạo dòng tự phối

30/10/2018

Quy trình thu hoạch một số loại rau quy mô hợp tác xã tại TP.HCM

01/08/2018

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 9/2014

15/09/2014