SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ra mắt ấn phẩm các công trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Italia

10/05/2021

Nền tảng họp trực tuyến eMeeting có thể hỗ trợ 200 điểm cầu

19/04/2021

Đánh giá hàm lượng hợp chất thứ cấp trong sinh khối rễ bất định cây ba kích

14/04/2021

Hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ: Hiệu quả, thực chất

19/03/2021

Lần đầu tiên sản xuất được chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp

25/02/2021

Hợp chất khiến tế bào ung thư “chết đói”

01/02/2021

Nhóm kháng sinh mới chống lại nhiều loại vi khuẩn

01/02/2021

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuyền treo tự động ngành may

09/01/2021

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận Tobaco Etch virus protease (TEV) và Human Rhinovirus 3C protease (HRV3C) ở Bacillus subtilis

30/12/2020

Số HTX ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 7 lần sau 5 năm

24/12/2020