SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đồng chí Hoàng Văn Phong làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng về lĩnh vực khoa học và công nghệ

31/10/2011

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức

29/07/2011

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia

21/07/2011

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp đoàn Bộ Kinh tế và Xây dựng Slovakia

19/04/2011

Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Đan Mạch

22/02/2011

Trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

03/03/2010

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong tiếp đại diện Tập đoàn Toshiba

11/02/2010

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong thăm và làm việc tại Thái Nguyên

29/01/2010

Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong thăm và làm việc tại Công ty Naiscorp

26/01/2010

Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Khoa học - Công nghệ

09/12/2009