SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

FPT Software nghiên cứu ứng dụng AI vào chẩn đoán bệnh

04/02/2020

Bosch Việt Nam và FPT IS hợp tác phát triển giải pháp giao thông thông minh

02/12/2019

Thi viết ứng dụng điều khiển robot 2014

25/06/2014

Khai trương Làng phần mềm đầu tiên tại Khu CNC Hòa Lạc

18/11/2013

Vệ tinh Việt Nam rời vũ trụ

04/10/2012

Trình diễn robot Nhật Bản tại Việt Nam

14/08/2012

Phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên của VN

23/07/2012

Vệ tinh nhỏ "made in Việt Nam" vào vũ trụ

09/07/2012

FPT-IS triển khai ERP cho ThuDuc House

08/12/2009

Thưởng 100 triệu đồng nếu vào top 30 tại ACM/ICPC

09/10/2009