SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình khai thác nguồn nước đến phân phối, sử dụng nước trên lưu vực sông Đồng Nai, đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển bền vững nguồn nước

29/06/2017

Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN vùng Đông Nam Bộ: Liên kết và chia sẻ để hoạt động hiệu quả

24/03/2015

Mời tham gia Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại vùng Đông Nam Bộ

21/02/2015

Xâm nhập mặn hạ lưu sông Đồng Nai và giải pháp

11/08/2014

Nghiên cứu khả năng xây dựng công trình đường di cư cá ở các đập thủy điện thuộc lưu vực sông Đồng Nai

11/02/2014

Nghiên cứu đánh giá vai trò tác động của các nguồn xả thải và xả tăng cường ở nguồn đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước trên hạ du hệ thống sông Đồng Nai

19/01/2014

Đặc điểm địa chất trầm tích Đệ tứ sông Đồng Nai

16/10/2013

Thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Nín thở chờ phán quyết

25/07/2013

Cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

16/01/2013

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Chờ hồi kết!

11/10/2012