SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thành công robot vận chuyển trong các khu vực cách ly dịch Covid-19

09/04/2020

Công nghệ sấy đa năng cho nông sản

24/07/2019

Công nghệ sấy đa năng dùng cho nông sản, thực phẩm

03/06/2019

Hệ thống chiên đa năng

29/10/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 5-2018)

21/08/2018

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 4-2018)

07/05/2018

Sáng chế mới của TP. HCM tháng 1&2/2017

21/03/2017

Một số công nghệ và thiết bị chào bán tại Techmart chuyên ngành Chế biến và Bảo quản thực phẩm năm 2016

08/07/2016

Robot dắt người qua đường

13/04/2015

25 Sáng chế hay nhất do Tạp chí Time đánh giá

20/02/2015